Bir Şairin Hezeyanı!

 • Ah! Biçare, hırpalanmış, ezilmiş hayat
 • İnsanların arasından bir çırpıda geçiyor hezeyanım
 • Biz bağışladıkça hatırladık
 • Hatırladıkça yandık
 • Yandıkça insandık…
 • Tasviri bozuk insanlar,
 • Hani sabah nerde?
 • Çocuk sesi kuş sesi
 • Yürekler sus pus.
 • Silip atıyorum sanıyordum meğerse biriktiriyormuşum.
 • Yanlışlar doğruyu götürür biliyorsun…
 • Bugün de vedasını etti ömrüme,
 • Tıpkı dün gibi, dünler gibi, tıpkı senin gibi,
 • Derken, yeniden başlar hezeyan.
 • Sendeleyip düşüyorum boşluğuna
 • Sonrası hezeyan!
 • Yazık ne yazık,
 • Bilmenin hezeyanını,
 • Yaşar insanlar.
 • Umutla titreyenler var.
 • Israrla ısrarla ağlayanlar,
 • Herkes unutmuş sanki
 • Velhasıl anlatamadığım korkularım, duygularım.
 • Bu bir şairin hezeyanıdır.
 • Hoyratlar koparsam da sesimi işitmez kimseler.
 • Beni ancak benim gibi olanlar anlarlar.

... Şair?️ Şiir onu yazana ait değil, Ona ihtiyacı olana aittir. ? Anlamanın ne olduğunu anladım. Meğer Gönül yolunu kaybetmiş, Hasreti ile yandığım her şiirde. Ey bizi bekleyip bekleyip hüzünlenen çağ.. Ben hâlâ şiir okuyanlardanım.

2 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir