22 C
İstanbul
Cumartesi, Mayıs 25, 2024

Arif Nihat Asya’nın Bayrak Şiiri

Bu makalemizde Türk Edebiyat’ının en önemli şairlerinden Arif Nihat Asya ‘nın Bayrak Şiiri ‘ni inceleyeceğiz. Daha önceleri çocukluğunda okul kitaplarından öğrendikleri “Bayrak” şiirini unutmayan hayranları tarafından sıkça anılan Arif Nihat Asya‘yı bizler de unutmadık. Bu yazımızda ayrıca bayrak ile ilgili şiirler ‘den en önemlisi olan bayrak şiiri sözleri ‘ni de inceleyeceğiz.

Bayrak Şiiri - Arif Nihat Asya

Bayrak şiiri ile tanın ünlü türk edebiyatı şaairi Arif Nihat Asya, şiirinin ders kitaplarında da yer alması ile birlikte her jenerasyon tarafından tanınmıştı. Ancak sonrasında Milli Eğitim Bakanlağı kararı ile “iyiye, güzele, doğruya yöneltmediği” gerekçesiyle çıkarılmıştı. Okul sıralarında henüz küçük yaşta bu şiiri ezberleyenler şair Arif Nihat Asya’yı unutmadı. Medyada ve internette ‘bayrak şiiri’ etiketi ile paylaşılan mesajlar trend topik olmayı başardı.

Bayrak Şiiri Sözleri

BAYRAK – (Bayrak Şiiri Sözleri)

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder…
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık;
Dağlardan çöllere düştüğümüz gün
Gölgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı
Yüksek yerlerde açan çiçeğim.
Senin altında doğdum.
Senin altında öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

READ  Dilhun

Arif Nihat Asya

Arif Nihat Asya’nın – Bayrak Şiiri Videosu

Hazırlayan Hulusi Efendi Vakfı

Bayrak Şiiri Tarihçesi

Nasıl ki, Mehmet Akif Ersoy dediğimizde zihnimize İstiklâl Marşı geliyorsa, Necip Fazıl dediğimizde Kaldırımlar, Yahya Kemal Beyatlı dediğimizde Süleymaniye’de Bayram Sabahı zihnimizde canlanıyor ise Arif Nihat Asya dediğimizde de aklımızda Bayrak Şiiri gelmektedir. Bu çalışma ise Arif Nihat Asya’nın bayrak şairi olarak anılmasına vesile olmuştur. Bu şiiri yazdıran vatan, halk ve istiklâl sevgisidir. Arif Nihat Asya’nın şiirlerine baktığımızda genel olarakmilli değerlerimizi yansıtmıştır.

Bayrağımız, vatanımızın ulusal hâkimiyetinin simgeyidir. Şairin sancağa olan sevgisi doruktadır. Türk bayrağının müthişliğini ulusal ruhun verdiği heyecanla anlatan şair kendine nazaran modern şairlerden ayrılmaktadır “Arif Nihat modernlerinin bir haylisinin, tüm mukaddesliğini yok sayarak sadece muhtaç bir kara toprak gibi benzetmeye kalktığı vatanın her türlü görünüşünü, iç ve dış ziynetlerini ayrı bir hayran olma hisleriyle dile getirmiştir. Belki bu topraklar onlarda çoraktır, namüsait, bakımsızdır, muhtaçtır lakin vatandır“ şair, vatanın sıradan bir  toprak parçası olmayışını, şehit kanlarıyla sulanmış, sancağı altında huzur bulduğumuz mekân oluşunu en içten duygularıyla dile getirmiştir.

Arif Nihat Asya’nın Bayrak Şiiri Düşünce Yapısı

Şairin bayrak şairi olarak anılmıştır. Bunun nedeni Adana’nın kurtuluşu olan 5 Ocak gününün vermiş olduğu coşkuyla yazdığı Bayrak Şiiri ‘dir. Şair, ay yıldızlı bayrağımızı azami tepelerde dalgalandıran, heyecan ve coşku oluşturan, Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’ndan sonra vicdanları kabartan şiiri yazmıştır. Şairin bayrak şairi olarak anılmıştır. Bunun nedeni Adana’nın kurtuluşu olan 5 Ocak gününün vermiş olduğu coşkuyla yazdığı “Bayrak” şiiridir. Şair, ay yıldızlı bayrağımızı azami tepelerde dalgalandıran, heyecan ve coşku oluşturan, Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’ndan sonra vicdanları kabartan şiiri yazmıştır.

(Kaynak 1: Yüksek Lisans Tezi -Merve Nur SEZGİN – ARİF NİHAT ASYA’NIN ŞİİRLERİNDE DEĞERLER ETRAFINDA TEMATİK BİR ÇALIŞMA – Tezinden alıntıdır. Bakınız: Kaynaklar 1)

Arif Nihat Asya 'nın Bayrak Şiiri

Bayrak Şiiri Sözleri ve Açıklaması

Şimdi gelin Arif Nihat Asya’nın Bayrak Şiirinin sözlerini birlikte inceleyelim.

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü…
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü

Şair, “Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü” mısrasıyla sancağımızın tasvirini yapmıştır. Mavi serbestliği simgelemiş ve Türk ulusunun sancağı sayesinde serbestçe hayata hakkı olduğunu vurgulamıştır. Mavi gökler tüm dünyayı içine aldığı için, şair sancak ile tüm dünyanın hoşluk kazanacağını anlatmıştır. Şair “Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü” diyerek en kutsal kıymetlerimizden biri olan bayrağımıza methetmiştir. Bayrak şiiri ile bu methiyeyi yaparken de kendine özgü hayal dünyasında canlandırmış olduğu benzetmeleri şiirine aktarmıştır.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.

Şair bu şiiriyle bayrağın bir milleti birleştirici yönünü ortaya koymaktadır. Var oluşumuz bayrak ile başlamış ancak bayrak ile son bulacağını ifade etmektedir. Şair bayrağımızın, varlığı ile tüm yurdu aydınlattığını söylemiştir. Bayrak bir milletin her şeyidir. Bir yer ancak bayrak ile vatan haline gelebilir. Şair, bir destan havasında yazdığı şiirinde bayrağımıza aşağılayıcı gözle bakan düşmanlardan için “Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım” dizesiyle Türk milletinin duygularını dile getirmiş ayrıca tüm milletin ulusal duygulara sahip olması icap ettiğini
Vurgulamıştır.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder…
Gölgende bana da bana da yer ver!
Sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar;
Yurda ay-yıldızının ışığı yeter.

Bayrak, bir bez parçasından ibaret değildir. Bayrak şiiri ‘indeki bayrak tüm bir milletin varlığını koruyan, kimliğini korumuş olan kutsal bir değerdir. Bayrağımız bağımsızlığımızın ve hürriyetimizin sembolüdür. Bizler ancak rengini şehitlerimizin kanından almış olan bayrağımızın gölgesinde güvendeyiz. Şair “Dalgalandığın yerde ne vehamet ne keder…” dizesiyle bayrağımızın gölgesinde güvende oluşumuzu vurgulamıştır.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık;
Dağlardan çöllere düşürdüğü gün
Gölgene sığındık.

Şair, şiirin bu dizeleriyle bayrağımızın ak rengini karlı dağlarla, al rengini güneşin okızıllığıyla niteleyerek tarihimize telmihlerde bulunmuştur. Okışın karın fazla olduğu bir zamanda Sarıkamış’ta vatanımızı Ruslara karşı korumak için çaba sarfeden askerlerimiz ellerinde bayraklarla donarak şehit olmuştur. Sıcak havalarda çöllerde savaşarak şehit olan askerlerimiz de vardır. Osmanlının son zamanlarında Trablusgarp, Yemen benzer biçimde çöllerde ayrıca Çanakkale’de iki yüz elli bin şehidimiz vardır. Bunlara telmihte bulunurken bayrağımızın bütün yurdu aydınlatacak ışığa sahip olduğu için da bahsetmiştir. Biz ancak bayrağımızın gölgesinde aydınlıktayız. Bayrağımıza en oküçük bir zarar gelirse biz de karanlıklara gömülür yok olur gideriz. Biz cesaretimizi şehitlerimizin kanından rengini alan bayrağımızdan alırız.

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı…
Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Şair, bayrak şiirindeki bu dizelerde Türk bayrağının dalgalanmasını, barış zamanlarında bir güvercinin kanat çırpışına ve cenk zamanındaki kartala benzetmiştir. Yüksek tepelerde dalgalanışını ise dağlarda açan çiçekler şeklinde düşünen şair, örneksiz bir söyleyişle bayrağımızı kartala, güvercine ve çiçeğe benzetmiştir.

BAYRAK, GELİNLİK, TARİH, ÇİÇEK, ŞEREF, IŞIK, ŞİİR, KARTAL, BARIŞ, GÜVERCİNİ, ŞEHİT, ÖRTÜSÜ, HERŞEY ;

Arif Nihat Asya’ya Bayrak Şairi lakabını kazandıran bayrak şiiri ‘nin ilk dizelerinde Türk bayrağı mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşin gelinliği, şehidin son örtüsü olarak tanımlanmıştır. Şair, anane, göreneklerimizdeki mühim kavramlara yer vererek bayrağımızın önemini dile getirmiştir. Şairin dediği gibi bayrağımız gelinlik gibidir ve şehidin tabutunu kaplayan kutsal bir örtüdür. Bayrak istiklal ve özgürlüğümüzün simgesidir. Bayrağımızın dalgalandığı yerde vehamet, keder ve endişenin olmayacağını şair en samimi duygularıyla dile getirmiştir. Barış tarihi kanat çırpan güvercine benzetilen bayrak, cenk tarihi kartala dönüşmektedir.

READ  Bir Küçük Amerika

(Kaynak 1: Yüksek Lisans Tezi -Merve Nur SEZGİN – ARİF NİHAT ASYA’NIN ŞİİRLERİNDE DEĞERLER ETRAFINDA TEMATİK BİR ÇALIŞMA – Tezinden alıntıdır. Bakınız: Kaynak 1)

24Okur I “Arif Nihat Asya – Bayrak Şiiri” Benzeri Konularımız

Related Articles

CEVAP VER

Bir yorum girin
Adınız

- Advertisement -spot_img

Latest Articles