Serzeniş

Bir deli rüzgar savuruyor saçlarını

Bir deli rüzgar öbek öbek ediyor

Altı eksenli mütemadi çaplı dünya

Beliriveriyor daracık alnında

Ehven-i şerim, gözden uzak zülüflerin

Her katresi ruhumda yakılan

Şiirime maya çalan sözlerin

Dimağımda yankılanırken  hoş sedan

Semayı ellerime döküverir, gizlerim

Ağlamaklı olur, ilmek ilmek gözlerim

Müzdaribiyim, soldurduğum nergizlerin

Gecemin karanlığında kaybolan

Sert kayalıklara toz kondurması güç

Biraz korku, bir o kadar övünç…

“Var söyle şimdi nezdinde; ne de nadan idin

Arşı alaya sığmaz, azade mihman idin

Ben ki zayi meftunundan ahi zar bir Merhum

Sen ağyarı kendine gül-i zar bilen idin.”

Mehmet Fatih Güneş
İnşaat Mühendisi ~ Müzisyen ~ Yazar