18.9 C
İstanbul
Cumartesi, Mayıs 18, 2024

Oryantasyon Nedir, Süreci ve Adımları Nelerdir?

Oryantasyon nedir, Oryantasyon eğitimi nedir, Oryantasyon bozukluğu nedir, Oryantasyon belgesi nedir, Oryantasyon süreci nedir, Oryantasyon anlamı, Oryantasyon amacı, Oryantasyon aşamaları, Oryantasyon açılış konuşması gibi sorular ve daha fazlası yazımızda yer alıyor.

Oryantasyon, bir kişinin yeni bir ortama uyum sağlaması sürecidir. Bu süreç, işe yeni başlayan çalışanların, öğrencilerin veya müşterilerin belirli bir ortama, kuruma veya hizmete adapte olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Oryantasyon süreci, kişinin bilgi edinmesini, beklentilerin netleştirilmesini, ilişkilerin kurulmasını ve başarılı bir şekilde entegre olmasını hedefler.

Table of Contents

Oryantasyonun Tanımı

Oryantasyon, bir kişinin yeni bir ortama uyum sağlama sürecidir. İş dünyasında, eğitim sektöründe ve müşteri hizmetleri gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Oryantasyon süreci, yeni gelen kişinin yerine veya kuruma alışmasını, işin gerekliliklerini öğrenmesini ve yerinin kültürüne adapte olmasını sağlamayı amaçlar.

Oryantasyon genellikle yeni çalışanların işe başlamadan önce veya işe başladıktan hemen sonra gerçekleştirilir. Bu süreç, çalışanın kurumun değerlerini, politikalarını, süreçlerini, yerindeki rolleri ve sorumlulukları, iletişim kanallarını ve beklentileri anlamasını sağlar.

Oryantasyonun Amaçları

Oryantasyon Nedir? Bozukluğu, Amacı, Süreci ve Aşamaları Neler?
Oryantasyon Sürecini Anlatan Bir Görsel

Oryantasyon sürecinin temel amacı, yeni çalışanların iş yerine uyum sağlamalarını ve başarılı bir şekilde çalışmaya başlamalarını sağlamaktır. Bu süreç, hem çalışanların hem de kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. İşte oryantasyonun ana amaçları:

1. Yeni çalışanın iş yerine uyum sağlaması

Oryantasyon süreci, yeni çalışanın iş yerinde hızlı bir şekilde uyum sağlamasını hedefler. Yeni çalışanın kurumun kültürünü, değerlerini, iş süreçlerini ve beklentilerini anlaması sağlanır. Bu, çalışanın iş yerinde daha rahat ve güvende hissetmesini sağlar.

2. İşin gerekliliklerini öğrenme

Oryantasyon süreci, yeni çalışana işin gerekliliklerini ve sorumluluklarını öğretir. Çalışanın işin nasıl yapıldığını, hangi prosedürlerin takip edildiğini, hangi becerilere ve bilgilere ihtiyaç duyulduğunu anlaması sağlanır. Bu, çalışanın işini etkili bir şekilde yerine getirmesini sağlar.

3. İletişim ve işbirliğini güçlendirme

Oryantasyon süreci, yeni çalışanın diğer çalışanlarla iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını teşvik eder. Çalışan, iş arkadaşlarıyla tanışır, departmanlar arası ilişkileri öğrenir ve iletişim kanallarını keşfeder. Bu, iş yerindeki iletişimi ve işbirliğini güçlendirir.

4. Kurumun değerlerini benimsetme:

Oryantasyon süreci, yeni çalışana kurumun değerlerini ve politikalarını aktarır. Çalışanın kurumun misyonunu, vizyonunu ve iş yerindeki kültürel beklentileri anlaması sağlanır. Bu, çalışanın kurumun değerlerine uyum sağlamasını ve onları benimsemesini destekler.

5. Motivasyonu ve bağlılığı artırma

İyi bir oryantasyon süreci, yeni çalışanın motivasyonunu ve bağlılığını artırır. Çalışanın işe olan ilgisi ve heyecanı korunur, iş yerine karşı pozitif bir tutum geliştirir. Bu, çalışanın performansını ve verimliliğini artırır.

READ  Aidiyetsizlik

6. Soruları yanıtlama ve destek sağlama

Oryantasyon süreci, yeni çalışanın sorularını yanıtlamak ve ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak için bir fırsat sunar. Çalışanın endişeleri, beklentileri veya karşılaştığı zorluklar hakkında konuşabileceği bir ortam oluşturulur. Bu, çalışanın güvende hissetmesini ve sorunlarını çözmesini sağlar.

Oryantasyon süreci, yeni çalışanın kurumla bütünleşmesini ve işe başladığından itibaren etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Kurumlar için uzun vadeli başarı için bu sürecin iyi yönetilmesi ve çalışanların gereksinimlerine uygun bir şekilde desteklenmesi önemlidir.

Oryantasyon Süreci

Oryantasyon Nedir? Bozukluğu, Amacı, Süreci ve Aşamaları Neler?
Ofis Çalışma Ortamı

Oryantasyon süreci, yeni çalışanların işe başlamalarıyla birlikte kuruma uyum sağlamalarını ve iş yerinde başarılı bir şekilde çalışmalarını desteklemek amacıyla uygulanan bir programdır. Bu süreç, çalışanın iş yerini, kurumun kültürünü ve değerlerini anlamasını, iş süreçlerini öğrenmesini, iletişim ağını kurmasını ve motivasyonunu artırmasını hedefler. İyi bir oryantasyon süreci, hem yeni çalışanın hem de kurumun uzun vadede başarılı olmasını sağlar.

Oryantasyon Sürecinin Adımları

Bir oryantasyon programı, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

1. Karşılama ve Tanışma

Yeni çalışanın ilk gününde, karşılama ve tanışma aşaması gerçekleşir. Bu aşamada, çalışana hoş geldin denir, ofis alanı gösterilir, çalışma ortamı hakkında bilgi verilir ve diğer çalışanlarla tanıştırılır. Bu, çalışanın iş yerinde kendini rahat hissetmesini sağlar.

2. Kurumsal Tanıtım

Bu aşamada, kurumun misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri hakkında bilgi verilir. Kurumun tarihçesi, yapılanması, ürün veya hizmetleri hakkında genel bir bakış sunulur. Böylece çalışan, kurumun büyük resmini anlar ve kurumsal kimlikle bağlantı kurar.

3. İşin ve İş Süreçlerinin Tanıtımı

Yeni çalışanın görevlerini ve sorumluluklarını öğrenmesi için işin ve iş süreçlerinin tanıtıldığı bir aşama gerçekleştirilir. Bu aşamada, çalışanın işin gerekliliklerini ve beklentilerini anlaması sağlanır. İşin nasıl yapıldığı, hangi prosedürlerin takip edildiği, hangi departmanlarla işbirliği yapılacağı gibi konular ele alınır.

4. İletişim ve İşbirliği

Bu aşamada, çalışanın iletişim ağını kurması ve iş arkadaşlarıyla ilişki kurması teşvik edilir. İletişim kanalları, toplantılar, ekip çalışmaları gibi etkinliklerle çalışanların birbirleriyle etkileşimi sağlanır. İletişim becerileri, işbirliği ve takım çalışması ön plana çıkarılır.

5. Eğitim ve Gelişim

Yeni çalışanın işine uyum sağlaması için gereken eğitimler ve gelişim fırsatları sağlanır. Bu aşamada, çalışanın becerilerini geliştirmek ve işin gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak için eğitim programları sunulur. İşe özel eğitimler, mentorluk programları veya eğitim materyalleri kullanılabilir.

6. Performans Değerlendirmesi ve Destek

Oryantasyon sürecinin son aşamalarından biri, yeni çalışanın performansının değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme, çalışanın neleri başardığını, neleri geliştirmesi gerektiğini ve ihtiyaçlarına nasıl destek sağlanabileceğini belirlemek amacıyla yapılır. Çalışanın kendini değerli hissetmesi ve gelişimine yönelik destek alması sağlanır.

Oryantasyon Sürecinin Önemi

Oryantasyon Nedir? Bozukluğu, Amacı, Süreci ve Aşamaları Neler?
Oryantasyon Süreci ve Adımları

Oryantasyon süreci, yeni çalışanların işe adapte olmalarını, iş yerine hızlı bir şekilde uyum sağlamalarını ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlar. İyi bir oryantasyon süreci, aşağıdaki avantajları sağlar:

  • Yeni çalışanların kendilerini daha hızlı ve rahat hissetmelerini sağlar.
  • İşe alım maliyetlerini azaltır ve çalışan sadakatini artırır.
  • İş yerinde motivasyonu yükseltir ve çalışanların bağlılığını artırır.
  • İş süreçlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
  • İletişimi ve işbirliğini teşvik eder.
  • Çalışanların kariyerlerini geliştirmelerine destek olur.

Oryantasyon süreci, yeni çalışanları işe hazırlamak ve onlara gereken desteği sağlamak için önemlidir. Kurumlar, etkili bir oryantasyon programıyla yeni çalışanlarına iyi bir başlangıç sunabilir ve uzun vadeli başarılarını destekleyebilirler.

Oryantasyonun Yararları

Oryantasyon Nedir? Bozukluğu, Amacı, Süreci ve Aşamaları Neler?
Oryantasyon Yararları

İyi bir oryantasyon süreci, yeni çalışanların kuruma hızlı bir şekilde adapte olmalarını sağlar ve başarılarını destekler. Oryantasyonun yararları şunlardır:

1. İşe Uyum Sağlama

Oryantasyon süreci, yeni çalışanların iş yerine uyum sağlamalarını kolaylaştırır. Çalışanlar, kurumun kültürünü, değerlerini, iş süreçlerini ve beklentilerini öğrenir. Bu sayede, işe hızlı bir şekilde adapte olurlar ve işlerini daha verimli bir şekilde yaparlar.

2. Motivasyonun Artması

İyi bir oryantasyon süreci, yeni çalışanların motivasyonunu artırır. Çalışanlar, işe başladıkları süreçte değerli olduklarını ve önemsendiklerini hissederler. İş yerindeki rol ve sorumlulukları hakkında detaylı bilgilendirme ve destek, motivasyonlarını yükseltir.

READ  Kürk Mantosuz 'Maria Puder'

3. İletişimin Gelişmesi

Oryantasyon süreci, yeni çalışanların diğer ekip üyeleriyle iletişim kurmalarını ve işbirliği yapmalarını teşvik eder. Çalışanlar, kurumdaki diğer departmanlar ve ekip üyeleriyle tanışır ve ilişkilerini geliştirir. Bu, iş yerindeki iletişimi güçlendirir ve işbirliği ortamını destekler.

4. Verimliliğin Artması

Yeni çalışanların iyi bir oryantasyon süreci geçirmesi, iş süreçlerinin daha verimli yürütülmesini sağlar. Çalışanlar, kurumun iş süreçlerini öğrenir ve bu süreçlere uyum sağlar. Bu da işlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

5. Çalışan Sadakatinin Artması

İyi bir oryantasyon süreci, çalışanların kuruma olan sadakatini artırır. Yeni çalışanlar, kurumun kültürünü ve değerlerini benimserler ve kendilerini kurumun bir parçası olarak hissederler. Bu da çalışanların uzun vadeli olarak kurumda kalmalarını sağlar.

6. Hataların Azalması

Oryantasyon süreci, yeni çalışanların işe başladıklarında yapabilecekleri hataları azaltır. Çalışanlar, iş yerindeki prosedürleri, güvenlik önlemlerini ve diğer önemli bilgileri öğrenir. Bu sayede, hataların ve yanlış uygulamaların önüne geçilir.

Oryantasyon süreci, yeni çalışanların başarılı bir şekilde kuruma uyum sağlamalarını ve işlerini verimli bir şekilde yapmalarını destekler. İyi bir oryantasyon süreci, kurumun başarısına katkıda bulunur ve çalışan memnuniyetini artırır.

Oryantasyon Programının Unsurları

Oryantasyon Nedir? Bozukluğu, Amacı, Süreci ve Aşamaları Neler?
Oryantasyon ve Çalışma Ortamı

Bir oryantasyon programı, yeni çalışanların kuruma adapte olmalarını ve işlerine hızlı bir şekilde alışmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmalıdır. İşte bir oryantasyon programının temel unsurları:

1. Karşılama ve Tanışma

Oryantasyon programının ilk adımı, yeni çalışanın kuruma hoş geldiğinin hissettirilmesi ve diğer ekip üyeleriyle tanıştırılmasıdır. Bu aşamada, kurumun misyonu, vizyonu ve değerleri hakkında bilgi verilir. Yeni çalışanın kurum kültürüne ve çalışma ortamına hızlı bir şekilde uyum sağlaması hedeflenir.

2. Kurum Bilgisi ve Politikalar

Yeni çalışanlar, kurumun tarihçesi, organizasyon yapısı, departmanlar ve iş süreçleri hakkında ayrıntılı bilgilendirilir. Aynı zamanda kurumun politikaları, prosedürleri ve etik standartları da aktarılır. Bu bilgiler, çalışanların kurumun işleyişini anlamalarına ve doğru şekilde hareket etmelerine yardımcı olur.

3. İş Tanıtımı ve Eğitim

Yeni çalışanlar, görevlerini ve sorumluluklarını kapsayan iş tanıtımı alırlar. Bu aşamada, işin gerektirdiği beceriler, kullanılacak araçlar ve kaynaklar hakkında detaylı bilgi verilir. Eğitim programlarıyla çalışanların işlerini etkin bir şekilde yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri edinmeleri sağlanır.

4. İş Arkadaşı veya Mentör Atama

Yeni çalışanlar için bir iş arkadaşı veya mentör atanması, adaptasyon sürecini kolaylaştırır. Bu kişi, çalışana rehberlik eder, sorularını yanıtlar ve işyeriyle ilgili konularda destek sağlar. İş arkadaşı veya mentör, yeni çalışanın güven duygusunu artırır ve ona uyum sürecinde yardımcı olur.

5. İş Yeri Gezisi

Yeni çalışanların, iş yerini tanımaları ve önemli alanları ziyaret etmeleri için bir iş yeri gezisi düzenlenir. Bu gezide, departmanlar, toplantı odaları, kantin, dinlenme alanları ve acil durum çıkışları gibi yerler gösterilir. Böylelikle yeni çalışanlar, iş yerinin fiziksel yapısını ve düzenini anlamış olurlar.

6. Performans Beklentileri ve Geribildirim

Oryantasyon programı, yeni çalışanların performans beklentilerini anlamalarını ve geri bildirim alabilmelerini sağlar. Yöneticiler, çalışanlara iş performanslarıyla ilgili net hedefler belirler ve düzenli olarak geri bildirim sağlar. Bu, çalışanların performanslarını geliştirmelerine ve iş sonuçlarını iyileştirmelerine yardımcı olur.

7. İşyeri Kültürü ve İlişkiler

Oryantasyon programı, çalışanların işyeri kültürünü ve olumlu çalışma ilişkilerini anlamalarını sağlar. Çalışanlar, işyerindeki değerlere, takım çalışmasına ve işbirliğine vurgu yapılır. Aynı zamanda, çalışanların birbirleriyle iletişim kurmalarını teşvik eden etkinlikler düzenlenir.

8. İş İmkanları ve Kariyer Gelişimi

Oryantasyon programı, çalışanların iş imkanlarını ve kariyer gelişimi fırsatlarını keşfetmelerine yardımcı olur. Bu aşamada, çalışanların kariyer planlama süreci, terfi olanakları, eğitim ve gelişim programları gibi konular hakkında bilgilendirme yapılır. Çalışanların motivasyonu artırılır ve uzun vadeli hedeflere ulaşmaları teşvik edilir.

9. Değerlendirme ve İyileştirme

Oryantasyon programının etkinliği düzenli olarak değerlendirilir ve iyileştirmeler yapılır. Yeni çalışanların geri bildirimleri ve deneyimleri göz önünde bulundurularak program sürekli olarak güncellenir. Bu sayede, oryantasyon süreci daha etkili ve verimli hale getirilir.

READ  Eda Baba ve Yeni Şarkısı "Kim Bilir" Yayında!

10. Destek ve İletişim

Oryantasyon sürecinde çalışanların sürekli olarak desteklenmesi ve iletişim kanallarının açık tutulması önemlidir. Çalışanlar, herhangi bir sorun veya endişe durumunda yardım alabilecekleri kişilere yönlendirilir. Aynı zamanda, oryantasyon programı süresince düzenli iletişim ve geri bildirim mekanizmaları kurulur.

Oryantasyon programının unsurları, yeni çalışanların işlerine hızlı bir şekilde uyum sağlamalarını ve kurumun başarısına katkıda bulunmalarını sağlar. Bu programlar, çalışanların motivasyonunu artırır, iş tatminini yükseltir ve uzun vadeli iş ilişkileri oluşturulmasına katkıda bulunur.

Oryantasyonun Başarılı Olması İçin İpuçları

Oryantasyon Nedir? Bozukluğu, Amacı, Süreci ve Aşamaları Neler?
Oryantasyon ve Çalışma Ortamı

Yeni çalışanların kuruma hızlı bir şekilde uyum sağlamaları ve başarılı bir oryantasyon deneyimi yaşamaları, iş verimliliği ve memnuniyeti açısından büyük önem taşır. İşte oryantasyonun başarılı olması için bazı ipuçları:

1. İyi Bir Planlama Yapın

Oryantasyon sürecini başarılı kılmak için önceden bir planlama yapın. Oryantasyon programının ayrıntılarını belirleyin, hedefleri ve beklentileri göz önünde bulundurun. Programın süresini, içeriğini ve etkinlikleri belirleyerek çalışanların işlerine hızlı bir şekilde adapte olmalarını sağlayın.

2. İlgili Kaynakları Hazır Tutun

Yeni çalışanlar için gerekli olan kaynakları hazır tutun. Bu kaynaklar arasında iş kılavuzları, politika ve prosedür dokümanları, departman bilgileri, eğitim materyalleri ve gerektiğinde destek alabilecekleri kişilerin iletişim bilgileri bulunmalıdır. Bu kaynaklar, çalışanların sorularına cevap bulmalarına ve ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca erişebilmelerine yardımcı olur.

3. İyi Bir İletişim Kurun

Oryantasyon sürecinde iletişim çok önemlidir. Yeni çalışanlarla düzenli ve açık iletişim kurun. Onları hoş geldin hissettirin, işyeri kültürü ve beklentiler hakkında bilgilendirin. Çalışanlara sorularını sorma ve düşüncelerini paylaşma fırsatı verin. İletişim kanallarını açık tutarak sorunları hızlı bir şekilde çözmeye çalışın.

4. Mentorlük ve İş Arkadaşlığı

Yeni çalışanlara bir mentor veya iş arkadaşı atayın. Bu kişi, onlara rehberlik edecek, sorularını yanıtlayacak ve yardım edecek bir destek kaynağı olacaktır. Mentorlük programları, yeni çalışanların kurum kültürüne hızlı bir şekilde adapte olmalarını ve işlerinde başarılı olmalarını sağlar.

5. Eğitim ve Gelişim Olanakları Sunun

Yeni çalışanların işlerini yapabilmeleri için gerekli eğitim ve gelişim olanaklarını sunun. İş süreçleri, sistemler ve araçlar hakkında detaylı eğitimler düzenleyin. Ayrıca, çalışanların kariyerlerini geliştirmelerini sağlayacak eğitim programlarına katılmalarını teşvik edin.

6. Geri Bildirim ve Değerlendirme

Yeni çalışanlarla düzenli geri bildirim ve değerlendirme süreçleri gerçekleştirin. Performanslarını izleyin, başarılarına dikkat edin ve gelişim alanlarını belirleyin. Yapıcı geri bildirimler sağlayarak çalışanların kendilerini geliştirmelerine destek olun.

7. Oryantasyon Programını Sürekli İyileştirin

Oryantasyon programını sürekli olarak gözden geçirin ve iyileştirmeler yapın. Yeni çalışanların geri bildirimlerini dinleyin ve programı daha etkili hale getirmek için önerileri değerlendirin. Değişen iş ihtiyaçlarına ve çalışanların beklentilerine göre programı güncel tutun.

Oryantasyonun başarılı olması, yeni çalışanların kuruma uyum sağlaması, işlerine hızlı adapte olmaları ve motivasyonlarının yüksek olması açısından önemlidir. İyi bir planlama, iletişim, mentorluk, eğitim ve geri bildirim süreçleriyle oryantasyon programınızı etkili bir şekilde yönetebilir ve çalışanların başarılı bir başlangıç yapmasını sağlayabilirsiniz.

Oryantasyonun Geleceği

Oryantasyon Nedir? Bozukluğu, Amacı, Süreci ve Aşamaları Neler?
Oryantasyon ve Sağlıklı İş Ortamı

Oryantasyon süreçleri, iş dünyasındaki ve eğitim sektöründeki değişimlere bağlı olarak sürekli evrim geçirmektedir. Gelecekte oryantasyon süreçleri, dijital teknolojilerin ve uzaktan çalışmanın etkisiyle daha esnek ve çevrimiçi bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bunun yanında, kişiye özel ve interaktif oryantasyon deneyimleri daha yaygın hale gelebilir.

Sonuç

Oryantasyon, yeni bir ortama uyum sağlama sürecidir ve iş yerlerinde, eğitim kurumlarında ve müşteri hizmetleri sektöründe yaygın olarak uygulanır. Oryantasyonun amacı, yeni gelen kişinin hızlı ve etkili bir şekilde yeni ortama adapte olmasını sağlamaktır. Oryantasyon süreci, işyeri kültürü, iş tanıtımı, eğitim, iletişim ve performans beklentileri gibi unsurları içermelidir. Başarılı bir oryantasyon için planlama, kişiye özel yaklaşım, iletişim ve sürekli iyileştirme önemlidir.

Oryantasyon ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Oryantasyon Nedir? Bozukluğu, Amacı, Süreci ve Aşamaları Neler?
Oryantasyon ile ilgili Sıkça Sorular

1. Oryantasyon süreci ne kadar sürer? Oryantasyon süreci, kurumun ihtiyaçlarına ve yeni gelen kişinin pozisyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle birkaç gün ila birkaç hafta arasında sürebilir.

2. Oryantasyonun önemi nedir? Oryantasyon, yeni gelen kişinin hızlı ve etkili bir şekilde yeni ortama uyum sağlamasını sağlar. Aynı zamanda işyerindeki iletişimi ve işbirliğini artırır, çalışan memnuniyetini ve verimliliği yükseltir.

3. Yeni çalışanlar için mentörlük neden önemlidir? Mentörlük, yeni çalışanların deneyimli bir çalışanın rehberliğinde işi öğrenmelerini sağlar. Mentörler, yeni çalışanlara destek sağlar, sorularını yanıtlar ve iş yerindeki ağlarını oluşturmalarına yardımcı olur.

4. Oryantasyon sürecinde kullanılan dijital teknolojiler nelerdir? Oryantasyon sürecinde dijital teknolojilerden yararlanılabilir. Örneğin, çevrimiçi eğitim platformları, sanal gerçeklik uygulamaları ve iletişim araçları oryantasyon sürecini desteklemek için kullanılabilir.

5. Oryantasyon programını nasıl değerlendirebilirim? Oryantasyon programını değerlendirmek için geri bildirimler alabilirsiniz. Yeni gelen kişilere anketler veya görüşme yoluyla geri bildirim isteyebilirsiniz. Ayrıca, oryantasyon sürecinin hedeflerini ve başarı ölçütlerini belirlemek ve sürekli olarak iyileştirme yapmak önemlidir.

“Oryantasyon Nedir, Süreci ve Adımları Nelerdir?” benzeri 24Okur yazılarına göz atabilirsiniz;

Yazarımızın Son 3 Yazısı: 
– İbucold C Ne İşe Yarar? Etkileri ve Önlemleri
– Metmapid Nedir? Kullanım Yöntemi ve Etkileri
– Dexofen Nedir? Yan Etkileri ve Kullanımı

Related Articles

CEVAP VER

Bir yorum girin
Adınız

- Advertisement -spot_img

Latest Articles