Sosyopati ve psikopati arasında nasıl bir benzerlik vardır?