İçindeki tarifsiz korkuyla birlikte, sesin olduğu tarafa doğru yöneldi. Kapıya doğru ...

Çiçeği burnunda gelin Zeynep yediği tokatla birlikte gördüğü o mutlu, harika ...

Aradan on beş gün geçmişti. Bu geçen sürede taraflar anlaşmış, Selami ...

…Ve soğuk kanlılıkla çayından bir yudum aldı… Dünyadaki çoğu insan dışarıdan ...

Tarihin külleri arasında bir çok insan ağzı açık bırakacak şekilde işler ...